Щодо надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам реєстраційних служб головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

Щодо надання інформаційної довідки
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державна реєстраційна служба у зв’язку з численними зверненнями стосовно надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) просить довести до відома органів державної реєстрації прав та органів державної влади, наступну інформацію.

Згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що інформація з Державного реєстру прав надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки. Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту мають право отримувати суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

Згідно з частиною чотирнадцятою статті 16 вказаного Закону форма і вимоги до заповнення заяв та запитів, що подаються до органу державної реєстрації прав, а також форма і вимоги до оформлення рішень, що приймаються у зв’язку з проведенням державної реєстрації прав, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна та наданням інформації з Державного реєстру прав, установлюються відповідно до законодавства.

Надання інформації з Державного реєстру прав, у тому числі у формі інформаційної довідки, здійснюється згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (далі – Порядок).

Так, відповідно до пункту 7 Порядку для отримання інформації з Державного реєстру прав особа, зазначена у статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», подає органові державної реєстрації прав заяву (запит), форму та вимоги до заповнення якої (якого) встановлює Мін'юст.

Наказом Міністерства юстиції від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 20.04.2012 за № 590/20903, затверджено форми та вимоги до заповнення заяв (запитів) у сфері державної реєстрації прав.

Враховуючи наведене законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень встановлено порядок отримання інформації з Державного реєстру прав, у тому числі й в частині подання заяв (запитів) встановленої форми.

У свою чергу, пунктом 9 Порядку встановлено, що під час подання заяви (запиту) заявник пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу. При цьому документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

Таким чином, у разі подання запиту встановленої форми на отримання інформації з Державного реєстру прав особисто запитувач пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу. У разі подання такого запиту шляхом його надіслання органові державної реєстрації прав супровідний лист оформлюється на бланку встановленої форми відповідно до вимог законодавства із зазначенням законних підстав для отримання інформації.

Перший заступник Голови І.І. Завальна